Chirurgia plastyczna

Liposukcja N.I.L.® EVAsp® to innowacyjna technika INFRADŹWIĘKOWA, którą opracowano w celu poprawy bezpieczeństwa pacjenta i wyników operacji, przy jednoczesnym obniżeniu wysiłku fizycznego wkładanego przez lekarza.

Technika ta różni się od poprzednich metod lipoplastyki tym, że zastosowano w niej kaniule aktywowane są sprężonym powietrzem, dzięki czemu uzyskuje się NUTACYJNY RUCH 3-D. Ruch ten obejmuje wibrację, rotację i ruch prostoliniowy  postępowo-zwrotny i zapewnia bardziej efektywne usuwanie tłuszczu niż inne techniki, nie uszkadzając przy tym innych tkanek nietłuszczowych. Pozwala to na precyzyjne rzeźbienie ciała oraz mniejszą urazowość, rozumianą jako ograniczenie  obrzęku, siniaków i dyskomfortu dla pacjenta. Zasysanie tłuszczu odbywa się równocześnie z jego emulgacją, co pozwala skrócić czas operacji. Parametry systemu sprawiają, że usuwany tłuszcz zachowuje swoje właściwości (wysoka jakość), dzięki czemu idealnie nadaje się do przeniesienia w inne strefy ciała.

Zachodząca podczas infiltracji i emulgowania operacyjnego wibracja INFRADŹWIĘKOWA o częstotliwości 10 Hz (jedyna taka technologia na świecie  - międzynarodowy patent) przynosi korzyści rozumiane zgodnie z teorią tamy (ang. gate control theory, teoria modulacji bólu). Wibracja INFRADŹWIĘKOWA utrudnia przewodzenie bodźców bólowych, ponieważ stymuluje nerwy, które nie przenoszą sygnałów bólu (włókna nienocyceptywne). oraz  powoduje wydzielanie przez organizm naturalnych endorfin. Zaleta ta pozwala lekarzowi na wykonanie liposukcji pod znieczuleniem miejscowym lub IV (under local or IV sedation) i zmniejsza ból odczuwany przez pacjenta, w szczególności podczas stosowania znieczulenia tumescencyjnego.

N.I.L.® EVAsp® okazał się efektywny i  łatwy w użyciu dla lekarzy na całym świecie,  w szczególności dla Dr Angelo Rebello wykonał on ponad 7 000 operacji w znieczuleniu miejscowym bez żadnych szczególnych komplikacji. Na całym świecie sprzedano tysiące takich sprawdzonych i wydajnych systemów, świadczą o tym tysiące zadowolonych pacjentów i dystrybutorzy w 29 krajach świata.

Charakterystyka systemu N.I.L.® EVAsp®:

 • Częstotliwość akustyczna infradźwięków 10Hz - wibracje maskują ból.
 • Ruch nutacyjny 3-D – pozwala na poruszanie się kaniuli przy małym oporze tkanek i łatwe prześlizgiwanie się przez obszary włókniste (3-krotnie wydajniejszy ruch i 2-krotnie wydajniejsza ilość odsysanego tłuszczu w porównaniu do innych technik)
 • Jednorodna infiltracja – dzięki lepszej emulgacji tłuszczu  jest on lepiej upłynniany  co pozwala na przyśpieszone usuwanie tłuszczu (nawet u mężczyzn, w miejscach włóknistych czy u Azjatów-słyną z bardzo włóknistego i trudnego do odessania tłuszczu), ulepszona absorpcja tumescencyjna.
 • Brak ryzyka obrażeń termicznych – kaniule nie nagrzewają się przy tak niskiej częstotliwości akustycznej.
 • Układ zabezpieczający – „zatrzymanie” w przypadku wyczucia zmiany w gęstości tkanki, gdy napotyka się na tkankę inną niż tłuszczowa, celem ochrony pacjenta.
 • Bezpieczne usuwanie dużych objętości tłuszczu.
 • Znaczne skrócenie czasu operacji i leczenia pooperacyjnego.
 • Usunięty tłuszcz nadaje się do transplantacji.
 • Lepszy wygląd skóry - absolutny brak nierówności
 • Wysoka rozdzielczość / możliwość rzeźbienia ciała – bardzo bezpieczna i efektywna praca w pobliżu skóry.
 • Ograniczenie zmęczenia lekarza (zredukowana do minimum ilość ruchów ręki podczas zabiegu) – dzięki ruchowi 3D większość pracy  wykonywana jest przez system.
 • Praca zarówno w znieczuleniu miejscowym jak i ogólnym
 • Mniejsza urazowość (zredukowanie do minimum krwiaków, siniaków i obrzęków)
 • Możliwość stosowania micro-kaniul np. podbródek, szyja, kolana…
 • Wysoka precyzja leczenia w delikatnych strefach takich jak łydki, pośladki…
 • Minimalne koszty eksploatacji systemu-materiały zużywalne.
 • Kaniule są wielokrotnego użytku, przystosowane do sterylizacji i występują w trzech typach materiału: stal nierdzewna, teflon®, niti (tytanowo-niklowe).

 

Technika jest dokładnie taka sama jak we wcześniejszych głowicach Lipomatic® 1,Lipomatic® 2  .

W nowym systemie opatentowaliśmy również samą nazwę ruchu głowicy jako „Nutacyjne infradźwiękowe rzeźbienie tkanki tłuszczowej (ang.Nutational Infrasonic Liposculpture Technique (N.I.L.®)

Dysponujemy tą techniką jako jedyni na świecie - Nie mamy  ŻADNEJ konkurencji i posiadamy międzynarodowy patent na tę technologię, jej nazwę i jej elementy.

Dwa zasadnicze punkty wyjaśniające ta technikę:

W istocie NUTACJA jest złożonym zjawiskiem fizycznym, które można obserwować w niektórych ruchach prądowych (current movements), takich jak ruch bąka (zabawka) czy kuli karabinowej. Zasadniczo jest to ruch kołowy który jest ograniczony w celu uniknięcia rotacji.

Na zamieszczonym poniżej rysunku oś Z przedstawia oś silnika, a oś X3 jest kaniula. Kaniula będzie się poruszała wg osi silnika (Z), a w miarę jak ruch kaniuli jest ograniczany przez specjalny mechanizm naszej głowicy, kaniula będzie poddana pewnym oscylacjom

Gdyby ruch nie był „ograniczany”, to mielibyśmy do czynienia z rotacją (na rysunku poniżej poruszałaby się w płaszczyźnie utworzonej przez X1-X2-X3), a w przypadku rotacji kaniula powodowałaby szarpanie i uszkodzenie tkanek. Jednakże nie zachodzi tu rotacja, a NUTACJA, która oszczędza tkanki i pozwala na emulgację tłuszczu.

Nutacja pozwala na uzyskanie trzykrotnie większej ilości ruchów niż w przypadku ręcznej liposukcji czy jakiejkolwiek innej techniki. Oznacza to że operacja jest mniej męcząca dla chirurga, a jej czas będzie krótszy!

Ruch nutacyjny pozwala również na zassanie dwukrotnie większej ilości tłuszczu! Dzięki lepszej emulgacji tłuszczu będzie on lepiej upłynniany i łatwiejszy do zassania!

Kolejna istotna kwestia: w strefach włóknistych, w których inne systemy wibracyjne (z prostą wibracją) są blokowane przez obszary włókniste i gęstość tłuszczu nasza nutacja będzie ciągle działać na tłuszcz i pomagać w delikatnym rozbijaniu komórek tłuszczowych. Właśnie dlatego urządzenie Lipomatic® jest zalecane również do leczenia męskich pleców oraz do leczenie Azjatów (o których wiadomo że mają włóknistą i twardą tkankę tłuszczową, itd.

- INFRADŹWIĘKI – częstotliwość ruchów wywoływanych przez głowicę generuje INFRADŹWIĘKI, dzięki częstotliwości poniżej 20 Hz (co jest bardzo niską wartością). INFRADŹWIĘKI powodują wydzielanie przez organizm naturalnej endorfiny. Oznacza to naturalne znieczulenie podczas a także po operacji. Dzięki temu pacjent odczuwa mniejszy ból (podczas i po operacji). Inni konkurenci stosują w swoich systemach o wiele wyższe częstotliwości i nie osiągają tego naturalnego efektu.

Trwają badania nad infradźwiękami. Pozwolą one porównać naszą technikę z innymi istniejącymi urządzeniami w których wykorzystuje się infradźwięki (takimi jak np. sprzęt do leczenia zapalenia, relaksu mięśni ... – urządzenie Schokmaster (D-Actor) firmy Storz Medical).

Dwie nowe głowice Lipomatic® :

Lipomatic®3: nowa wersja Lipomatic®2– lżejsza i o nieco słabszej wibracji;

Lipomatic®I („i” oznacza infiltrację): głowica służąca jedynie do infiltracji – brak linii ssącej. Głowica jest mniejsza i lżejsza niż w przypadku Lipomatic®3.

Dlaczego stosowana jest głowica infiltracyjna? Jest to kwestia istotna dla niektórych chirurgów którzy wykonują wiele liposukcji w ciągu jednego dnia. Bezpośrednio po zakończeniu procedury infiltracji mogą oni oddać 

urządzenie Lipomatic®I do sterylizacji, a następnie chirurg może wykonać procedurę odsysania przy pomocy urządzenia Lipomatic®3.

Wtedy urządzenie Lipomatic ®I jest gotowe do następnej operacji.

- Nowe systemy noszą nazwę EVAsp® (skrót EVA pochodzi od „Evolved Vibrolipo Aspiration” – odsysanie tłuszczu wydzielonego w wyniku wibroliposukcji, a skrót „sp” oznacza „service pack” – pakiet serwisowy). Oferujemy 6 różnych systemów (EVAsp®1 EVAsp®2 EVAsp®3 EVAsp®4 - EVAsp®5 - EVAsp®6), tak aby dostarczyć sprzęt dostosowany do  potrzeb chirurga.

EVAsp®1: zawiera Lipomatic® 3 z techniką N.I.L.®.

Każdy system wyposażono w kompletny zestaw 6 kaniul, włącznie z 2 kaniulami infiltracyjnymi (tak więc nawet w przypadku EVAsp®1 i EVAsp®2 lekarz może przeprowadzić infiltrację z użyciem urządzenia Lipomatic®).

W przypadku EVAsp®4 i EVAsp®5 nie ma żadnego ilościowego systemu infiltracji ale nowy Jet Infiltrator pozwala na turboinfiltrację. Prędkość można ustawić bezpośrednio na ekranie cyfrowym (+/-). Jednakże nawet pomimo faktu że Jet Infiltrator nie oferuje możliwości kontroli ilościowej na poszczególne strefy, to można kontrolować całkowitą wstrzykniętą ilość dzięki cyfrowemu ekranowi infiltracji (patrz zdjęcie poniżej).