Opatrunki refundowane

Opatrunki Smith & Nephew znajdują się na liście wyrobów medycznych refundowanych

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20.02.2015r . w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalistycznego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 01.03.2015r. 

Poniżej przedstawiamy listę specjalistycznych opatrunków refundowanych:

ACTICOAT FLEX

ALLEVYN Ag ADHESIVE

ALLEVYN Ag NON-ADHESIVE

ALLEVYN AG HEEL

ALLEVYN Ag SACRUM

ALLEVYN ADHESIVE

ALLEVYN NON-ADHESIVE

ALLEVYN HEEL

ALLEVYN SACRUM

INTRASITE GEL

DURAFIBER

ALLEVYN LIFE

ALLEVYN LIFE HEEL

ALLEVYN LIFE SACRUM

IRUXOL MONO