Pozostałe poradnie specjalistyczne

Możliwość skorzystania z konsultacji lekarzy innych specjalizacji po wcześniejszym kontakcie  telefonicznym. Zapraszamy