LAVANID

LAVANID® 1 i LAVANID® 2 jest sterylnym, izoosomatycznym środkiem do przemywania ran na bazie roztworu Ringera z zawartością polihexanidu wynoszącą 0,02% lub 0,04%. Dzięki swoim właściwościom antymikrobowym i zastosowaniu sterylnego roztworu Ringera Polihexanid wspomaga proces dekontaminacji i oczyszczania ran.

W roku 2004 dwudziestoosobowy zespół ekspertów w oparciu o przeprowadzoną analizę publikacji medycznych oraz ekspertyz z badań klinicznych opublikował wytyczne dotyczące powszechnie stosowanych środków leczenia ran. 
O ile jodopowidon i chlorowodorek octenidyny  nadają się do krótkotrwałego stosowania na zainfekowanych ranach, to Polihexanid dzięki dobrej tolerancji tego środka przez tkanki został oceniony jako „Środek pierwszego zastosowania”   na źle gojące się, przewlekłe i bardzo wrażliwe rany oraz jako środek idealnie nadający się do ich przemywania.

Tolerancja przez tkanki: Polihexanid w swym standartowym stężeniu wynoszącym odpowiednio  0,02% dla LAVANIDU®1 i 0,04% dla LAVANIDU®2wykazał się w licznych testach in vitro i badanich in vivo nadzwyczaj dobrą tolerancją przez tkanki i okazał się przewyższać swymi właściwościami takie środki jak jodopowidon lub Octenidinhydrochlorid + fenyloksyetanol  
Dzięki wysokiej tolerancji miejscowej i braku substancji drażniących stosowanie środka jest możliwe także do opatrunków zamkniętych i pół-zamkniętych.
W analizie Kramera z 2004 r. przeprowadzono badanie wpływu Polihexanidu oraz Octenidinhydrochloydu/Phenoxyethanolu na proces gojenia się ran aseptycznych u zwierząt. Obydwie substancje w formie dostępnych w sprzedaży preparatów zostały poddane bezpośredniemu testowi porównawczemu. Po zastosowaniu  0,04 % polihexanidowego roztworu Ringera (LAVANID®2) całkowite zamknięcie się rany nastąpiło średnio po 23 dniach, w przypadku  proces ten nastąpił po 28 dniach.

Roztwór Ringera zawiera chlorek sodu, chlorek potasu i chlorek wapnia w wodzie do iniekcji w stężeniu izotonicznym i fizjologicznym. Oparty na odpowiednio ustalonym stężeniu elektrolitów, roztwór Ringera jest znakomicie tolerowany przez tkanki. Dodatek poliheksanidu w stężeniu 0,02% lub 0,04% poprawia czyszczenie ran i ich odkażanie, z jednakowa znakomita tolerancja tkankową.

Nie powoduje zahamowania procesu ziarninowania ani tworzenia nabłonka. LAVANID® 1 i LAVANID® 2 sprawdziły się we wszelkich formach zaburzeń na tle bakteryjnym w procesie gojenia się ran, zwłaszcza w przypadku ran nadwrażliwych i chronicznych, które wymagają specjalnego leczenia przyjaznego dla tkanek. Pacjenci chętnie stosują się do zaleceń lekarskich w przypadku LAVANID® 1 i LAVANID® 2 dzięki temu, że zastosowanie tych preparatów jest bezbolesne.

Grupa 20 specjalistów dokonała oceny dotyczącej najczęściej stosowanych produktów do leczenia ran , która opierała się na konkretnych dowodach uzyskanych w rozmaitych publikacjach i na wynikach badań klinicznych; ocena ta została następnie opublikowana jako jednomyślne zalecenie stosowania. Biorąc pod uwagę stosowane wymagania w nowoczesnym leczeniu ran, uwzględniono następujące kryteria:

  • Skuteczne odkażanie ran

  • Szybkie usuwanie substancji skażających rany

  • Dobra tolerancja tkankowa

  • Brak działania alergizującego

  • Brak ryzyka reakcji anafilaktycznej lub resorpcji

  • Brak rozwijania odporności bakteryjnej

Ze względu na jego znakomitą tolerancję tkankową i brak właściwości podrażniających, międzynarodowa grupa ekspercka uznała pliheksanid za najbardziej odpowiednia substancje do stosowania w przypadku chronicznych ran trudnych w gojeniu lub o wysokim poziomie wrażliwości (np. popażenia II stopnia), Jak również do przepłukiwania ran. Najczęściej stosowane stężenie przy leczeniu ran to poliheksanid  0,02% lub 0,04% odpowiedni dla LAVANID® 1 i LAVANID® 2.

Uwagi i ostrzeżenia przed użyciem

Nie należy używać LAVANIDU w formie zastrzyków bądź wlewów dożylnych. Nie mieszać z zadnymi innymi dodatkami. W warunkach aseptycznych i używając nakłucia do pobierania roztworu zawartość można zużyć przez maksymalnie okres 4 tygodni.
Całą zawartośc butelki można wylać po odkręceniu korka. W tych warunkach płyn powinien być zyżyty w całości jednorazowo.

Interakcje i przeciwwskazania

Nie stosować LAVANIDU w obrębie centralnego układu nerwowego (nie stosować również na opony mózgowe)
Nie stosować na stawy i tkankę chrzęstną
Nie stosować na oczy oraz w uchu środkowym i wewnętrznym
We wlewach dootrzewnowych
U pacjentów z wywiadem nadwrażliwości na poliheksanid
Nie stosować na rany uprzednio leczone miejscowo antybiotykami lub innymi preparatami odkażającymi podczas ciąży i laktacji
Brak danych na temat stosowania LAVANIDU1/2 u dzieci bądź niemowląt. Stosować jedynie w sytuacji nieodpartych wskazań.

Interakcje:

Powinno się unikać kombinacji jodopowidonu(betadyny) (np. do przedoperacyjnej dezynfekcji skóry) i LAVANIDU (np. do śródoperacyjnego płukania rany)

Szeroki zakres zastosowania

W ciągu ostatnich lat, wiele różnych publikacji, podręczników i instrukcji medycznych udokumentowało kliniczne korzyści płynące ze stosowania poliheksanidu zawierającego roztwór Ringera, jak np. LAVANID 1 i LAVANID 2 w różnych dziedzinach współcześnie przyjętego leczenia ran.

- Chroniczne trudno gojące się rany
- Leczenie ran oparzeniowych
- Stopa cukrzycowa
- W zakażeniach całej endoprotezy (np. stawu biodrowego)
- Ostre zakażenia kostne i tkanek miękkich

Dekontaminacja MRSA

Dekontaminacja MRSA (szczepy stahylococcus, aureus oporne na metycylinę). Stowarzyszenie Medycznych Towarzystw Naukowych w Niemczech zaleca stosowanie produktów zawierających poliheksanid w leczeniu pacjentów z kolonizacji szczepu MRSA. Leczenie powinno by stosowane, aż do chwili, gdy monitorowanie mikrobiologiczne wykaże ujemny wynik bakteryjny rozmazu LAVANID 1 i LAVANID 2 jest nie tylko zalecane do leczenia, lecz również w profilaktyce ponownych zakażeń MRSA. Przy poliheksanidzie niecytotoksycznym wystarczający poziom odkażenia szczepu MRSA został wykazany na przypadkach pacjentów z chronicznymi ranami. Produkt stosowany jest 1 do 3 razy dziennie przez okres co najmniej 5 dni. LAVANID 1 i LAVANID 2 można stosować na całe ciało pacjentów zakażonych MRSA.

Porównanie Polihexanidu (LAVANID®) z Octenidinhydrochloridem

LAVANID® 1 i LAVANID® 2 jest sterylnym, izoosmotycznym środkiem do przemywania ran na bazie roztworu Ringera z zawartością polihexanidu wynoszącą 0,02% lub 0,04%.
Dzięki swoim właściwościom antymikrobowym i zastosowaniu sterylnego roztworu Ringera Polihexanid wspomaga proces dekontaminacji i oczyszczania ran.

W roku 2004 dwudziestoosobowy zespół ekspertów w oparciu o przeprowadzoną analizę publikacji medycznych oraz ekspertyz z badań klinicznych opublikował wytyczne dotyczące powszechnie stosowanych środków leczenia ran. 
O ile jodopowidon i chlorowodorek octenidyny  nadają się do krótkotrwałego stosowania na zainfekowanych ranach, to Polihexanid dzięki dobrej tolerancji tego środka przez tkanki został oceniony jako „Środek pierwszego zastosowania”   na źle gojące się, przewlekłe i bardzo wrażliwe rany oraz jako środek idealnie nadający się do ich przemywania. 

Tolerancja przez tkanki: Polihexanid w swym standartowym stężeniu wynoszącym odpowiednio  0,02% dla LAVANIDU®1 i 0,04% dla LAVANIDU®2 wykazał się w licznych testach in vitro i badanich in vivo nadzwyczaj dobrą tolerancją przez tkanki i okazał się przewyższać swymi właściwościami takie środki jak jodopowidon lub Octenidinhydrochlorid + fenyloksyetanol  
Dzięki wysokiej tolerancji miejscowej i braku substancji drażniących stosowanie środka jest możliwe także do opatrunków zamkniętych i pół-zamkniętych.
W analizie Kramera z 2004 r. przeprowadzono badanie wpływu Polihexanidu oraz Octenidinhydrochloydu/Phenoxyethanolu na proces gojenia się ran aseptycznych u zwierząt. Obydwie substancje w formie dostępnych w sprzedaży preparatów zostały poddane bezpośredniemu testowi porównawczemu. Po zastosowaniu  0,04 % polihexanidowego roztworu Ringera (LAVANID®2) całkowite zamknięcie się rany nastąpiło średnio po 23 dniach, w przypadku Octeniseptu proces ten nastąpił po 28 dniach.